OZ magazineさんに掲載をいただきました。

OZ magazineの清澄白河特集に掲載をいただきました。